WHOLE-map
WHOLE-Color

Welkom bij het International Dyslexia Strengths Network

In deze internationale samenwerking werken we aan een wereldwijde verandering van het begrip dyslexie. We willen mensen het hele plaatje laten zien – inclusief de sterke kanten.

Wat is WHOLE?

WHOLE is een ’creatief acroniem’ van International Dyslexia Strengths Network. We zijn een internationaal netwerk van mensen die werken vanuit een vergelijkbare visie op dyslexie en streven naar hetzelfde doel: dat iedereen het hele plaatje kan zien – inclusief de sterke kanten.

 

Waarom WHOLE?

WHOLE is ontwikkeld om de bredere visie op dyslexie krachtiger te maken. Om collega’s die in verschillende landen in dit gebied werken te verenigen en om het totaalplaatje van dyslexie internationaal op een hoger plan te tillen.

 

Wat is de visie van WHOLE?

De visie van WHOLE is dat er in het algemeen een beter begrip ontstaat van wat dyslexie is, wat de gevolgen zijn en vooral wat de dyslectische sterke kanten zijn. Met name voor scholen en bedrijven is het belangrijk het hele plaatje van dyslexie te begrijpen.

 

Wie maken deel uit van het WHOLE Netwerk?

Het WHOLE network bestaat uit dyslexie experts, schrijvers, docenten, onderzoekers en hoogleraren die werken vanuit het bredere plaatje van dyslexie. We komen vanuit uiteenlopende landen waaronder Iran, Nederland, Engeland, Zweden, de Verenigde Staten, Frankrijk en Singapore.

Wat doet het WHOLE Netwerk?

Het WHOLE Netwerk komt regelmatig online bij elkaar om verschillende vragen en thema’s te bespreken. Meestal nodigen we ook een gastspreker uit voor onze bijeenkomsten. Zo zijn onderzoekers en experts uit onder andere Italië, Australië en Taiwan gastsprekers in onze bijeenkomsten geweest.
Het WHOLE Netwerk neemt ook deel aan publieke optredens die het begrip van het hele plaatje van dyslexie verder verspreiden. We delen onderzoeken en ervaringen en streven ernaar het aantal onderzoeken naar de sterke kanten van dyslexie te vergroten. Zo presenteerden we in 2021 het WHOLE Netwerk op de BDA Conferentie in Engeland en tijdens de ’Dyslexie Week’ in Nederland.

Ons doel is om in de toekomst onze eigen conferenties te organiseren om de kennis rond de sterke kanten van dyslexie en het totaalplaatje van dyslexie te vergroten