WHOLE-map
WHOLE-Color

Welcome to International Dyslexia Strengths Network

Vi samarbetar över gränser för att förändra förståelsen av dyslexi i hela världen. För att alla ska se hela bilden – inklusive styrkorna. WHOLE-nätverket består av dyslexiexperter, författare, föreläsare, forskare och professorer, som alla arbetar utifrån en bredare bild av dyslexi. Vi kommer från olika länder, bland annat Iran, Nederländerna, England, Sverige, USA, Kina, Frankrike och Singapore.

Vad är WHOLE?
WHOLE står för International Dyslexia Strengths Network. Det är ett internationellt nätverk av personer som arbetar utifrån liknande perspektiv på dyslexi och mot samma mål; Att vi ska se hela bilden av dyslexi, inklusive styrkorna.

Varför finns WHOLE?
WHOLE finns för att stärka den breda bilden av dyslexi. För att förena flera av oss som arbetar på området så vi även gemensamt internationellt lyfter hela bilden av dyslexi och dyslexistyrkorna.

Vad är WHOLE:s vision?
WHOLE:s vision är att vi globalt ska bli bättre på att förstå dyslexi, konsekvenserna och framförallt dyslexistyrkorna. Att skola och arbetsplatser bättre förstår hela bilden av dyslexi. Vi verkar för att sprida forskning och erfarenheter, liksom för att ännu mer forskning ska bedrivas utifrån styrkorna.

 

Vilka är med i WHOLE?
WHOLE - nätverket består av dyslexiexperter, föreläsare, författare, forskare och proffesorer inom den breda bilden av dyslexi. Vi kommer från olika länder som Iran, Nederländerna, England, Sverige, USA, Kina, Frankrike och Singapore.

 

Hur arbetar WHOLE?
WHOLE-nätverket sammanträder regelbundet för att samtala och diskutera olika frågor och teman. Vanligtvis har vi också en gästföreläsare med på våra möten. Hittills har forskare och experter från Italien, Australien, Taiwan m fl gästtalat.

Vi i WHOLE-nätverket går även offentliga sammanträden för att sprida kunskap om hela bilden av dyslexi. Exempelvis har vi medverkat på BDA:s Konferens 2021 och kommer att medverka under dyslexiveckan i Nederländerna. Vi kommer också framöver arrangera utbildningskonferenser i egen regi.