Offentliga framträdanden

WHOLE på European Dyslexia week 2021

Whole medverkade med föreläsningar och panelsamtal under dyslexiveckan 2021 i Nederländerna.

UNITE SPLD 2021.

DYSLEXIA STRENGTHS FORUM

UniteSpLD2021

WHOLE på DAS-konferens, Singapore 2021

Whole medverkade med föreläsningar och panelsamtal under konferens i juni 2021 i Singapore.

EmbraceDyselxiaPanel2
BDA

WHOLE på BDA -konferensen 2021

Whole föreläste om dyslexistyrkor och om ny forskning på området vid BDA (British Dyslexia Association) Konferens 2021.

Allt började med ...

År 2019 arrangerade jag, Susanna Cederquist, konferensen ”Dyslexi och kreativitet” i Stockholm, Sverige. (Som en del av tillgänglighetsprojektet VIDD, som jag då var projektledare för och inom mitt dyslexiarbete).

En internationell dag innehållande en konstutställning på temat Dyslexi och tal från forskare och experter på den breda bilden av dyslexi från olika länder. Detta för att dela och sprida kunskapen om hela bilden av dyslexi, inklusive dyslexistyrkorna. Här nedan är en film på 1 minut från dagen.

Året efter tog jag initiativet till att försöka bygga något mer. Samarbete är värdefullt och ett verktyg för att bidra till att förändra perspektivet på dyslexi och göra bilden bredare. - Och WHOLE - International Dyslexia Strengths Network föddes.

/ Susanna Cederquist, Sverige

the foundation Promobilia

Vi har fått visst stöd från stiftelsen Promobilia.