Helen Taylor

Helen Taylor

Naam: Helen Taylor
Positie/titel: Wetenschappelijk medewerker & projectleiding: Complementaire cognitie, Ondernemerschap & maatschappelijke aanpassing, Universiteit van Strathclyde.
Affiliate researcher, McDonalds Instituut, Universiteit van Cambridge.
Land: Verenigd Koninkrijk.

Dyslexiewerk: Ik ben zelf dyslectisch. Ik werk aan het vergroten van kennis van deze vorm van cognitie vanuit een evolutionare invalshoek.

Op grond van mijn onderzoek ga ik ervan uit, dat dyslexie geen stoornis is, maar meer een bewijs dat onze soort neurocognitief is gespecialiseerd. Dus de’tekorten’ die we toeschrijven aan dyslexie zijn geen tekorten, maar een wisselwerking om sterkere vaardigheden in andere gebieden mogelijk te maken.
Mijn onderzoek gaat ervan uit, dat de mensheid zich in het proces van aanpassing aan de enorme ecologische omwentelingen in een evolutie van honderdduizenden jaren heeft gespecialiseerd in verschillende, maar aanvullende vormen van cognitie, die je’denkstijlen’ zou kunnen noemen.

Deze verschillen in cognitie zijn aanvullend en werken samen als een complex, wendbaar systeem. Het eerste artikel waarin ik deze evolutionaire theorie beschrijf, is samengevat in het volgende persbericht: https://complementarycognition.co.uk/2021/06/complementary-cognition-press-release/
Dit onderzoek is ook van belang voor een beter begrip van denkvormen die vaak worden gelabeld als ADHD en autisme.

Via mijn onderzoek laat ik zien dat we van dyslexie een ziektebeeld hebben gemaakt, terwijl dyslexie een vorm van cognitie is, die van doorslaggevend belang is om menselijke samenlevingen in staat te stellen tot verandering.

Dit heeft gevolgen voor de huidige menselijke samenleving, met inbegrip van zowel het bedrijfsleven, ondernemerschap en organisatievormen als voor de vraag: hoe we gaan reageren op bedreigingen van ons bestaan zoals de klimaatverandering.

Emailadres: ht285@cam.ac.uk

Belangrijke links: https://complementarycognition.co.uk/

https://www.linkedin.com/in/drhelentaylor/

https://www.instagram.com/Complementary_Cognition/?hl=en

https://twitter.com/DrHelenTaylorCC