Susanna Cederquist

Susanna Cederquist

Naam: Susanna Cederquist
Positie/titel: Docent en auteur
Land: Zweden

Dyslexiewerk: Susanna is docent, spreker en pedagoog op basis van het concept ’Een beeld van dyslexie’ (En Bild av Dyslexi). Sinds 15 jaar ligt in Susanna’s werk de nadruk op het presenteren van het hele plaatje van dyslexie: de gevolgen van problemen met lezen en schrijven en het vergroten van de kennis van de ’sterke kanten van dyslexie’. Susanna is zelf dyslectisch en als kind al ontdekte ze de verschillen in zwakke en sterke kanten tussen dyslectici en niet-dyslectici.

Ze geeft workshops in scholen voor leerkrachten over hoe om te gaan met dyslexie en hoe je duurzaam en gelijkwaardig onderwijs voor dyslectische leerlingen en studenten vormgeeft. Hetzelfde doet ze voor instanties en bedrijven.

Daarnaast geeft Susanna zowel cursussen voor studenten en volwassenen met dyslexie waarin zij hun competenties beter gaan begrijpen en beter hun weg naar succes vinden, als dyslexiecursussen voor ouders van kinderen met dyslexie.

Susanna is adviseur voor de Stichting van prins Carl Philip en prinses Sofia van Zweden.

Susanna is auteur van de boeken ”Dyslexie + Sterke kanten = Waarheid” (2015) en ”Dyslexie op school – zie het hele plaatje”(2021). Ze is opgeleid als leerkracht met specialisatie Special Educational Needs (SEN). Ze schreef haar scriptie over dyslexie en muziek en de sterke kanten van dyslexie aan het begin van deze eeuw. Ze ontving verschillende prijzen voor haar werk op het gebied van dyslexie.
Susanna is voorzitter van WHOLE - International Dyslexia Strengths Network.

Emailadres: info@susannacederquist.com

Belangrijke links: www.susannacederquist.com

https://www.linkedin.com/in/susanna-cederquist-ab488846/

https://www.facebook.com/enbildavdyslexi

https://www.instagram.com/enbildavdyslexi/