Susanna Cederquist wholedyslexia

Namn: Susanna Cederquist

Yrke/titel: Föreläsare och författare (lärare)

Land: Sverige

 

Dyslexiarbete: Susanna är föreläsare, talare och utbildare från Sverige, under namnet och temat En Bild av Dyslexi. Huvudfokus i arbetet är sedan 15 år tillbaka att presentera hela bilden av dyslexi; konsekvenserna av läs- och skrivsvårigheter, och att se och öka kunskapen om ”dyslexistyrkorna”. Susanna är själv dyslektiker och började redan som barn upptäcka skillnader och styrkor hos dyslektiker i sin omgivning, jämfört med icke-dyslektiker.

Hon föreläser på skolor om hur lärare kan förhålla sig till dyslexi och skapa en hållbar och likvärdig utbildning för eleverna. Likaså föreläser hon på myndigheter, företag och arbetsplatser. Susanna arbetar även rådgivande och är expertrådgivare till Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias stiftelse. Hon leder kurser för högskolestudenter och vuxna med dyslexi för att hjälpa dem att bättre förstå sina kompetenser och hitta sina sätt, liksom bedriver dyslexikurser för föräldrar till barn med dyslexi.

Susanna har skrivit böckerna Dyslexi + styrkor = sant (2015) och Dyslexi i skolan – se hela bilden (2021). Susanna är i botten lärare, med en påbyggnad med kurser inom dyslexi, specialpedagogik etc. Hon skrev sin examensuppsats under lärarutbildningen om dyslexi och musik och om dyslexistyrkor, i början på 2000-talet. Hon har belönats med flera priser för sitt arbete på dyslexiområdet.

Ordförande (och initiativtagare) i WHOLE - International Dyslexia Strengths Network.

Mailadress: info@susannacederquist.com

Viktiga länkar: www.susannacederquist.com

https://www.linkedin.com/in/susanna-cederquist-ab488846/

https://www.facebook.com/enbildavdyslexi

https://www.instagram.com/enbildavdyslexi/