Stephanie Raber

Namn: Stephanie Raber

Yrke/titel: Medgrundare HOI-stiftelsen

Land: Nederländerna

 

Dyslexiarbete: Vår strävan är att låta såväl dyslektiker som samhället i stort förstå och bejaka de unika egenskaperna i dyslektiskt tänkande, att skapa en miljö där dyslektiker kan gå till skolan eller arbetet utan skam eller rädsla för att misslyckas, och kan stimuleras att nå sin fulla potential.

HOI bygger upp en rörelse av handlingskraftiga dyslektiker, föräldrar och lärare. Vi erbjuder dem kunskapen i Dyslexi 2.0 så att de förstår de dyslektiska styrkorna. Tillsammans visar vi världen framgångarna och möjligheterna i dyslexi.

 

Mailaddress: stephanie@hoi-foundation.nl

Viktiga länkar:  www.hoi-foundation.nl

www.happydyslectisch.nl

www.weekvandyslexie.nl