Thomas West

Namn: Thomas G West

Yrke/titel: Författare

Land: USA

 

Dyslexiarbete: Thomas G. West har skrivit tre böcker. Hans första bok In the Mind’s Eye: Creative Visual Thinkers, Gifted Dyslexics and The Rise of Visual Technologies (Den inre synen – kreativa visuella tänkare, begåvade dyslektiker och de visuella teknologiernas framväxt) gavs först ut 1991 och har nyligen kommit ut i en tredje upplaga 2020. Boken har översatts till japanska, kinesiska och koreanska. Research Librarians of the American Library Association (Amerikanska föreningen för forskningsbibliotekarier) tilldelade boken sitt pris guldseglet, och boken utnämndes till en av de ”bästa av de bästa” för det året i kategorin psykologi, psykiatri och neurovetenskap. West har bjudits in att hålla presentationer för åhörare inom vetenskap, medicin, konst, design, IT och företagare i USA och ytterligare 19 länder, inklusive Australien, Kanada, Nya Zeeland, Dubai-FAE, Hong Kong, Taiwan, Singapore och 12 europeiska länder. West har länge intresserat sig för dyslektiska individers talanger, tillsammans med det visuella tänkandets historia, och hur utbildning och arbete sakta förvandlas av visuell teknologi.

Wests andra bok gavs ut 2004 och heter Thinking Like Einstein: Returning to Our Visual Roots with the Emerging Revolution in Computer Information Visualization (Tänka som Einstein – att återvända till våra visuella rötter genom den framväxande revolutionen i datorinformationsvisualisering).

Hans tredje bok kom ut 2017 och heter Seeing What Others Cannot See: The Hidden Advantages of Visual Thinkers and Differently Wired Brains (Att se vad andra inte kan se: de dolda fördelarna hos visuella tänkare och annorlunda hjärnor). West har hållit presentationer och workshops för organisationer såsom Harvard University, MIT och NASA Ames i USA; Nederländska designinstitutet i Amsterdam; Glasgow konsthögskola, Oxford University och GCHQ i Storbritannien; dyslexiföreningen i Singapore; och för en träff för 50 Max Planck-institut i Göttingen, Tyskland. Wests artiklar och personliga blogg har nyligen placerats i ett permanent arkiv i nationella medicinska biblioteket i USA, National Institutes of Health.

 

Mailaddress: thomasgwest@gmail.com

Viktiga länkar: http://inthemindseyedyslexicrenaissance.blogspot.com/