Rod Nicolson

Namn: Rod Nicolson

Yrke/titel: Professor i psykologi och avdelningschef, Edge Hill University

Land: Storbritannien

 

Dyslexiarbete: Ledande teorier (med Angela Fawcett) på olika förklaringsnivåer, men att på ett unikt sätt behandla dyslexi som en avvikelse i inlärningsprocessen. Teorier inkluderar: automatiseringsbristteorin vid dyslexi (1990); Cerbellära bristteorin (1995 och 2001); teorin om bristande specifik procedurell inlärning (2007); samt teorin om fördröjd neural commitment (2019). Även den uppsättning test för screening av dyslexi, som ges ut av Pearson (DEST, DST-Junior, DST-Secondary och DAST), där DEST (första utgåvan 1996) är det första prediktiva testet. Ofta citerad forskare, med fler än 10 000 citeringar på Google Scholar.

Av särskilt intresse för WHOLE; grundade Positive Dyslexia Movement tillsammans med Brock Eide och Tom West, och skrev boken Positive Dyslexia (Positiv dyslexi) som gavs ut 2015. Är tillsammans med Nel Hofmeester viktig förespråkare av det bredare ramverket Dyslexia-360.

 

Mailaddress: rod.nicolson@edgehill.ac.uk