Angela Fawcett

Namn: Angela Fawcett

Yrke/titel: Professor emerita, Swansea University

Land: Storbritannien

 

Dyslexiarbete: Efter att ha upplevt dyslexi i familjen, är jag nu en framstående internationell dyslexiforskare, med en bredd av teoretiska och tillämpade bidrag (se mitt arbete med professor Rod Nicolson till exempel). Min inriktning är bred och interdisciplinär, med fokus på alltifrån barn- och kognitiv utveckling, till screening och interventioner i utbildningsväsendet, och kognitiv utvecklingsneurovetenskap. Jag har arbetat med alla åldrar från spädbarn till äldre, med särskilt intresse för spädbarn, förskolebarn samt grundskolebarn. Jag har arbetat med akademiker, neurovetenskapsmän, fackpersoner, lokala stödgrupper samt regeringar runtom i världen. Mitt internationella arbete har utvecklats ur både min teoretiska och min tillämpade forskning, där erkännandet visat sig i inbjudningar att vara huvudtalare i olika sammanhang runtom i världen. Jag är stolt att min forskning har uppmärksammats både akademiskt och vad gäller allmänhetens förståelse av vetenskap, och att den fortsätter att ge en positiv förändring i människors liv.

 

Mailaddress: prof.angelafawcett@gmail.com