Deborah Hewes

Namn: Deborah Hewes

Yrke/titel: DAS, Biträdande chef, publicist

Land: Singapore

 

Dyslexiarbete: Påverkansarbete för Embrace Dyslexia Movement (ungefär ”rörelsen för att bejaka dyslexi”) i Singapore.

Jag har varit hos DAS (Dyslexia Association of Singapore) sedan maj 2011, är själv dyslektiker och brinner för att höja medvetenheten om variationer i lärandet. Vart och ett av mina tre barn har inlärningsvariationer, och som resultat av detta har jag tillbringat det mesta av de senaste 20 åren med att stötta dem i deras skolgång liksom att genom stödgrupper hjälpa andra familjer som har barn med inlärningsvariationer. Jag har bott i Singapore sedan 2001 och ägnade de första 10 åren åt att arbeta på en internationell skola som elevassistent, och ideellt med att stötta elever som lärde sig annorlunda vad gällde matematik, läsning och läs- och skrivkunnighet. Jag har också varit elevassistent åt elever med beteendeproblem, ADHD och Aspergers syndrom.

Jag fick min mastersexamen i specialpedagogik på University of South Wales 2019. Min avhandling byggde på forskning om singaporeanska entreprenörer och dyslexi.

Jag är chefredaktör för Asia Pacific Journal of Developmental Differences och den årliga DAS-handboken, samt redaktör för tidsskrifterna DAS FACETS och RETA Chronicles. Under 2015 var jag redaktör för boken Embrace a Different Kind of Mind—Personal Stories of Dyslexia (Ta vara på en annorlunda hjärna – personliga berättelser om dyslexi), den första boken i sitt slag i Singapore. 2017 designade jag och gav ut DAS 25-årsjublieumsbok, Clearly Different-Dyscovering the Differences (Klart annorlunda – att upptäcka skillnaderna).

 

Mailaddress: deborah.hewes@das.org.sg

Viktiga länkar: www.das.org.sg