Helen Tylor

Namn: Helen Taylor

Yrke/titel: Forskare och projektledare: Complementary Cognition, Entrepreneurship & Societal Adaptation, University of Strathclyde.
Affilierad forskare, McDonald Institute, University of Cambridge.

Land: Storbritannien

 

Dyslexiarbete: Jag är själv dyslektiker och arbetar med att förstå denna form av kognition utifrån ett evolutionärt perspektiv.

Genom min forskning har jag postulerat att dyslexi inte är en störning, snarare bevis för att vår art är neurokognitivt specialiserad. Därmed är de ”funktionsnedsättningar” vi förknippar med dyslexi inte egentliga brister, snarare resultatet av förstärkta förmågor på andra områden.

Min forskning utgår från hypotesen att människan utvecklats till att specialiseras med olika men kompletterande former av kognition eller ”tankestilar”, i samband med att hon anpassat sig till ofantliga omvälvningar i hennes levnadsmiljö under hundratusentals år. Dessa kognitiva olikheter kompletterar varandra och verkar tillsammans som ett komplext, adaptivt system. Den första artikeln som ger en översikt över denna evolutionsteori sammanfattas i detta pressmeddelande: https://complementarycognition.co.uk/2021/06/complementary-cognition-press-release/

Detta arbete är också relevant för förståelsen av de sätt att tänka som ofta benämns som ADHD eller autism.

Genom min forskning visar jag att det som vi patologiserat som dyslexi i själva verket är en form av kognition som är avgörande för att underlätta för mänskliga samhällen att anpassa sig efter förändring. Detta har följder för nutida samhällen, inklusive företag, entreprenörskap och utformningen av organisationer, liksom för hur vi anpassar oss efter existentiella hot såsom klimatförändringar.

 

Mailaddress: ht285@cam.ac.uk

Viktiga länkarhttps://complementarycognition.co.uk/

https://www.linkedin.com/in/drhelentaylor/

https://www.instagram.com/Complementary_Cognition/?hl=en

https://twitter.com/DrHelenTaylorCC