MaggieJiang

Namn: Maggie Jiang

Yrke/titel: Aktivist för dyslexistyrkor/-fördelar

Land: Kina/Kanada

 

Dyslexiarbete: Översatte boken Dyslexia Advantage-Unlocking The Hidden Potential of the Dyslexic Brain (Fördel dyslexi – att låsa upp den dolda potentialen hos den dyslektiska hjärnan) från engelska till mandarin. Utnämndes av KKPs publicitetsavdelning på listan ”200 böcker som bör läsas av pedagoger i Kina”.

Anordnar varannan vecka ett seminarium för att främja kunskapen om dyslexi i Kina; tar fram presentationer, prövar ut verktyg och kommunikationsmedel för att förklara dyslexi för föräldrar, lärare och redaktörer, med målet att få till ett paradigmskifte vad gäller inlärningssvårigheter i flertalet storstäder i Kina.

Arbetar med att upptäcka dyslexistyrkor och -fördelar hos individer, och att hjälpa dem att komma i kontakt med experter inom deras styrkeområde, för att skapa en ”läromästar-lärling”-relation.

Ordnar insamlingar för barn som behöver utredas för dyslexi.

 

Mailaddress: maggiecfj@gmail.com