Nel

Namn: Nel Hofmeester

Yrke/titel: Författare

Land: Nederländerna

 

Dyslexiarbete: Expertområde: dyslektiska studenter och yrkesverksamma vuxna.

Jag växte upp i en ”dyslexifamilj” och upplevde redan från barndomen de olika talangerna i vår familj.

Jag genomgick lärarstudier för högre utbildning, läste lingvistik och forskade på läs- och skrivkunnighet genom att undervisa och intervjua vuxna som inte hade lärt sig läsa och skriva i skolan. Jag tror att många av dem var dyslektiker, men aldrig hade fått någon diagnos.

På Hogeschool Rotterdam, ett institut för högre yrkesutbildning, etablerade jag en hjälpverksamhet för studenter med dyslexi. Tillsammans med en grupp kollegor utvecklade vi och implementerade en dyslexipolicy för hela läroverket. Som lärare genomförde jag dyslexiträning för lärarlag i högre utbildning, och coachade vuxna som hade dyslexirelaterade svårigheter i yrkeslivet.

Jag funderade ofta över vilka det var som hade funktionsnedsättningen – studenten/den anställde, eller verksamheten som inte var intresserad av att utveckla eller ta vara på deras styrkor.

Utifrån det jag lärde mig av mina elever skrev jag Att studera med dyslexi (2001). Tillsammans med en av mina dyslektiska studenter genomförde jag studien Läkare med dyslexi (2010). Tillsammans med en grupp studenter utvecklade vi två kurser: Learning Routes Dyslexia. (2014)

Tillsammans med Irene Besnard och Kees van den Bos översatte jag Rod Nicolsons bok ”Positive Dyslexia” till holländska: Dyslexia-360 – Den stora bilden (2019). Just nu jobbar vi på del två: Dyslexia-360 – I praktiken.

Jag är ledamot i Foundation Dyslexia Funds styrelse, och rådgivare till intressegruppen Impuls&Woortblind. Och är helhjärtad stödjare av ”Dutch Week of Dyslexia” (Nederländska dyslexiveckan).

 

Mailadress: info@verborgenschatten.eu

Viktiga länkar: www.nelhofmeester.nl